Annonser- ibland ett trubbigt instrument, men ju mer utmejslad målgruppen är, t ex via fackpress eller definierade intressen, desto effektivare är den. Bäst med andra säljåtgärder som kombination eller när man vill nå många samtidigt. Vi kan berätta mer om du ringer. En optiker vet att alla förr eller senare får problem med synen liksom en begravningsentreprenör lugnt inväntar sina kunder... Dagspress är perfekt för dem.

Annonser är effektiva när du vill nå många på kort tid. Kapusta ComArt  producerar annonser som fungerar.